Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Xút lỏng- NaOH 32% – 50%

Xút lỏng- NaOH 32% – 50%
Added:
2019-10-18 22:21:18
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn đang cung Xút lỏng- NaOH 32% – 50% có sẵn bây giờ với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1 : {Xử lý nước thải: Giúp điều chỉnh độ pH và tái sinh nhựa trong quá trình trao đổi ion. Ngoài ra, Xút lỏng- NaOH 32% – 50% còn được sử dụng để trung hòa và khử cặn trong đường ống cấp nước}

Tính năng sản phẩm 2 : {Sản xuất giấy: Xút lỏng- NaOH 32% – 50% được dùng để sử dụng làm hóa chất để xử lý đối với gỗ, tre, nứa,…để làm nguyên liệu sản xuất giấy dựa theo phương pháp Sulphate và Soda}
2019-10-18 22:21:18
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this