Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

FeCl3 40% – Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối

Added:
2019-10-18 22:24:46
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn đang cung FeCl3 40% – Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối có sẵn bây giờ với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1 : {Dung dịch trong, sánh, nâu sẫm}

Tính năng sản phẩm 2 : {FeCl3 40%, cũng gọi là clorua sắt III, là một chất hóa học, với công thức FeCl3. Màu sắc của clorua tinh thể sắt phụ thuộc vào góc nhìn: ánh sáng phản xạ tinh thể xuất hiện màu xanh đậm. Nhưng ánh sáng truyền qua có màu tím đỏ. }
2019-10-18 22:24:46
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now