Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Xút lỏng- NaOH 32% – 50%

Xút lỏng- NaOH 32% – 50%
Added:
2019-12-05 10:32:47
Chemical
collection
Tags:
Công thức hóa học : NaOH
Tên hóa học : Caustic soda; Natri hiđroxit ; Sodium hydroxide; Xút nước, Xút lỏng
Xuất xứ: Việt Nam
Nồng độ: 10; 20; 32; 45; 50%
Tỷ trọng: 1-1.5 kg/lít
Qui cách: Can/phuy/tank/xe bồn
2019-12-05 10:32:47
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this