Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

PAC 30% – 31% – Poly Aluminium Chloride bột-vuhoangco.com.vn

PAC 30% – 31% – Poly Aluminium Chloride bột-vuhoangco.com.vn
Added:
2019-12-08 02:07:29
Other
collection
vuhoangco.com.vn đang cung cấp PAC 30% – 31% – Poly Aluminium Chloride bột có sẵn bây giờ với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1 : { Công thức hóa học : Al2(OH)nCl6-n]m }

Tính năng sản phẩm 2 : { Tên hóa học : Poly Aluminium Chloride; PAC; Chất keo tụ, tạo bông }

Tính năng sản phẩm 3 : { Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ }

Tính năng sản phẩm 4 : { Qui cách : 25 kg/bao
2019-12-08 02:07:29
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this