Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Vu Hoang chemical and environmental technology Co. - VH101 – Hóa chất chuyên dụng xử lý nước thải dệt nhuộm, nước rỉ rác và nước thải xi mạ

Added:
2019-12-10 21:46:58
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn Vu Hoang chemical and environmental technology Co. - VH101 – Hóa chất chuyên dụng xử lý nước thải dệt nhuộm, nước rỉ rác và nước thải xi mạ sẵn với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1: {Chúng tôi sẽ trực tiếp tư vấn, vận hành thử và cung cấp hóa chất chạy thử miễn phí cho Quý khách hàng trong giai đoạn thử nghiệm.}

Tính năng sản phẩm 2: {Chi phí hóa chất thấp hơn rất nhiều so với các hóa chất khử màu tương đương.}
2019-12-10 21:46:58
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this