Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Poly Ferric Sulphate (PFS) – Fe2(OH)n(SO4)3- n/2m

Added:
2019-12-25 19:10:40
Other
collection
vuhoangco.com.vn Poly Ferric Sulphate (PFS) – Fe2(OH)n(SO4)3- n/2m có sẵn bây giờ với giá cả phải chăng.

Tính năng sản phẩm 1 : {Poly Sắt Sunfat (PFS) là một vật liệu sắt phức hợp.}

Tính năng sản phẩm 2 : {Vì vậy, hợp chất này dễ dàng kết khối để hình thành hệ keo tụ một cách hiệu quả}
2019-12-25 19:10:40
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this