Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

PAC 30% – 31% – Poly Aluminium Chloride bột

Added:
2020-02-14 02:34:40
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn PAC 30% – 31% – Poly Aluminium Chloride bột Hiện có sẵn với giá tốt nhất.

Tính năng sản phẩm 1 : {Mua PAC dùng trong xử lý nước thải công nghiệp (như dệt nhuộm, cao su, giấy…)}

Tính năng sản phẩm 2 : {Công thức hóa học:[Al2(OH)nCl6-nXH2O]m – Thành phần hóa học cơ bản là Poly Aluminium Chloride, có thêm chất khử trùng gốc Chlorin.}
2020-02-14 02:34:40
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this