Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Xút lỏng- NaOH

Xút lỏng- NaOH
Added:
2020-04-10 19:24:57
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn Xút lỏng- NaOH có sẵn với giá tốt nhất.

Công thức hóa học : NaOH

Tên hóa học : Caustic soda; Natri hiđroxit ; Sodium hydroxide; Xút nước, Xút lỏng

Xuất xứ: Việt Nam

Nồng độ: 10; 20; 32; 45; 50%

Tỷ trọng: 1-1.5 kg/lít

Qui cách: Can/phuy/tank/xe bồn


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất :

Mr. Bùi Công Huy

Tel: 0945609898

Email: huybc@vuhoangco.com.vn

Mr. Đặng Duy Khánh

Tel: 0857829999

Email: khanhdd@vuhoangco.com.vn
2020-04-10 19:24:57
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this