Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối

Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối
Added:
2020-04-10 19:28:01
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối có sẵn với giá tốt nhất.

Công thức hóa học : FeCl3

Tên hóa học : Sắt III Clorua, Phèn Sắt III, Ferric Chloride

Xuất xứ: Việt Nam (Sản phẩm do Vũ Hoàng trực tiếp sản xuất và phân phối)

Tỷ trọng : 1,40 g/ml

Qui cách : Can/phi/tank/xe téc


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất :

Mr. Bùi Công Huy

Tel: 0945609898

Email: huybc@vuhoangco.com.vn

Mr. Đặng Duy Khánh

Tel: 0857829999

Email: khanhdd@vuhoangco.com.vn
2020-04-10 19:28:01
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this