Be the first to like this wish
Be the first to want this wish
Be the first to fulfill this wish

HCl 35% – Axit clohydric 35%_vuhoangco.com.vn

Added:
2020-04-20 18:39:41
Chemical
collection
vuhoangco.com.vn HCl 35% – Axit clohydric 35%_vuhoangco.com.vn có sẵn với giá tốt nhất.

Công thức hóa học : HCl

Tên hóa học : Axít clohiđric, Axít muriatic

Xuất xứ: Việt Nam

Tỷ trọng : 1,15 kg/lit

Qui cách : Can/phi/tank/xe téc


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn ngay về sản phẩm và báo giá tốt nhất :

Mr. Bùi Công Huy

Tel: 0945609898

Email: huybc@vuhoangco.com.vn

Mr. Đặng Duy Khánh

Tel: 0857829999

Email: khanhdd@vuhoangco.com.vn
2020-04-20 18:39:41
1
I want it too
Like
I have this
Reserve
Buy now
You might also like this