Форма для свечей силиконовая

На озоне полно крутых вариантов. Все хочу, блин)) Это вот внизу ссылки)
https://www.ozon.ru/product/3d-zamok-svechey-silikonovaya-forma-1506784639/?advert=SoIwpTfy1w6WGz37ooOlfmsK_FxHfp7Qo1pXjxl42LD2FmY5j_VOXK7sKhcQ1_9PzMcUyQk1NI9lJ2BkuLmJaOQNlbBZNYXaWKDb5L6K_4rAerLX9y_J3gBTnui3oGu6pntwXHpFYLNf0P7JA0b_TFfKUf7XCybIiTdf58JWnyahC9lai_31K47wS_qSlSfnOxBtWHhO79sDm4pBeVHphjftRuSGueBxG62Bvzp0Mj9NjfxO8N0nGdd2Xd-hkBu4DiBWWerAhI8B&avtc=1&avte=2&avts=1715789767&from_sku=1506784639&from_url=https%253A%252F%252Fwww.ozon.ru%252Fcategory%252Fformy-dlya-izgotovleniya-svechey%252F&oos_search=false
https://www.ozon.ru/product/silikonovaya-forma-dlya-izgotovleniya-svechey-trehgrannik-krugovorot-sobytiy-mold-dlya-svechey-1000588861/?asb2=LxxzmypLhPxjchvroAJPEamrCq2FmNl57jpEH9c42vErZslvE2HGKo-5QHrxKuohgG8nLChJcuRragu9fF0aUEioXSkglvmsUEbnKUM6DtTB3Uvms0BaFtk442BPduGy&avtc=1&avte=2&avts=1715789912
https://www.ozon.ru/product/silikonovaya-forma-dlya-izgotovleniya-svechey-tsilindr-blagorodnyy-olen-mold-dlya-svechey-1000564934/?asb2=ZsPjG-fKLYD0VEZhBacQtUOjOWIIJ06MVmp35ANOxgcPkZaEnweZqujO0vKDTs0xLhMyzsmyfsp62O-rSZatYtxKFsONXRhcLH10LHYbogufcS0HaBQ0bkRH9avy8WdR&avtc=1&avte=2&avts=1715790045
https://www.ozon.ru/product/silikonovaya-forma-dlya-izgotovleniya-svechey-mold-kotik-s-rogami-887726820/?asb2=dKP748wDjWkn_yPoiSEeX4-kzaD3IJ7jfztjdTSW49ld0UMB7KrweiOnh9ResFRGnULFVxpp0QFrLaK8WaCk0Q&avtc=1&avte=2&avts=1715790086
https://www.ozon.ru/product/silikonovaya-forma-dlya-izgotovleniya-svechey-tsilindr-moya-solnechnaya-sistema-mold-dlya-svechey-997058543/?asb2=wNQkdSWcKUb3YtAyOVyNf29q0DR92vqkQHRHeYGM2HOwrAz4yor6Ewoe4dd0M9QtlhnRtkTyPWGU5eAtSJemag&avtc=1&avte=2&avts=1715790258

Commentaries
Required
Be the first to write a comment under this wish