M @Merakses
  Jul 17, 1984

https://www.ozon.ru/product/skaler-ultrazvukovoy-elektricheskiy-dlya-udaleniya-zubnogo-kamnya-otbelivanie-zubov-skaler-904437688/?asb=hFJOWVYSnTS0WF91Hk4twPeRtDrhvNPmKSl66%252BXA5qLwhsh%252F87jMkb1xcM8TTIDe&asb2=e19AK1Ezu5CKC6QDq3jD1N6e3mBkbWcnF9XFbcG4mQty4-JYLHWmvy3HTs7enxlvBbu4pjgtNM1M7lje1sdOzXGso2-GFEvPy5cZ7mh5NENRvNh-Ul7Fx3AygTofJs6GgcB2ul8yhZdoLiCrRaPmjZfwphUyBPl17QqpTqQSam7-hotQOyHePOhZE7In27jd&avtc=1&avte=2&avts=1709037764&keywords=зубного+камня